Spontanansökan

Önskar du ändå lämna in en spontanansökan så har du möjlighet att göra det här. 

Du kan också ansöka om praktikplats.

Ansökningarna gallras efter 3 månader

När Bohusläns museum har lediga tjänster eller behov av extra personal, så annonseras detta ut på bl a Platsbanken och vår hemsida. www.bohuslansmuseum.se

分享链接到:


登录并表达申请意向

返回职位空缺页面